Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Smart PDA El Terminali

Smart (Security Management Art) yazılımının sağladığı imkanlarla görev noktasında uygulama fırsatını sunmaktadır.

Kişisel el bilgisayarı olarak kullanılan bir raporlama sistemini oluşturmaktadır.

Günümüzde tüm depo otomasyon sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan el terminalleri, topladıkları verileri ana sisteme aktararak sistemin diğer bileşenleri arasında eşgüdüm oluşturmaktadır.

Ürün giriş ve çıkışını takip etmede hız ve zaman kazandıran Smart PDA El Terminali, işlemlerin manuel yapılması durumunda oluşabilecek hata risklerini ortadan kaldırmaktadır.

Elde taşınabilecek kadar küçük oldukları için, özellikle mobil ortamlarda veri depolama, işleme ve yorumlama uygulamalarını pratik hale getirmektedir.

Kişisel El Bilgisayarı
-Raporlama
-Eşgüdüm Oluşturma
-Veri Depolama, İşleme ve Yorumlama Hata Riskini En Aza İndirme