Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mobil Güvenlik Kabini

Zorlu arazi veya değişen risk koşullarında çalışan güvenlik personelinin korunması ve iş faaliyetlerini yönetebilmesi için özel olarak EG Özel Güvenlik tarafından tasarlanmıştır.

Mobil olmasının verdiği avantaj ve güvenlik personelinin tüm olası ihtiyaçlarını giderebilmesi sebebiyle geleneksel güvenlik kabinine göre maliyet avantajı sağlaması yönüyle ön plana çıkmaktadır.

Değişen koşullara hızlı adapte olarak olası tehlikelere karşı önleyici etki sağlamakta ve iş faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.

EG Özel Güvenlik tarafından sunulan diğer güvenlik çözümleriyle uyumludur.

Güvenlik personelinin verimliliğinin ve memnuniyetinin artırılması için gerekli yaşam koşulları
güvenlik kabini içerisinde oluşturulmaktadır.

Personelin Korunması 

Hızlı Adapte Olunması

Verimliliğin Artması